Systemy lokalizacyjne czasu rzeczywistego
  • Personnel tracking
  • Assets tracking
  • Work in process tracking
  • Positioning accuracy to 0.3 m

Systemy lokalizacyjne czasu rzeczywistego

 

 

Systemy lokalizacyjne czasu rzeczywistego (RTLS - Real Time Location Systems) zapewniają widoczność i możliwość kontroli nad zasobami i procesami w środowiskach, w których występują nieustannie przemieszczające się obiekty. Dzięki precyzyjnej i pewnej lokalizacji zasobów i obiektów, rozwiązania RTLS mogą odwzorowywać poszczególne kroki procedur, co daje odpowiedź na krytyczne pytania: „Gdzie znajduje się teraz dany obiekt?” i „Czy moja firma działa wydajnie?”. Oferując wgląd w różne struktury organizacyjne, rozwiązania RTLS wykraczają poza tradycyjną definicję „systemu lokalizacyjnego czasu rzeczywistego”, dzięki czemu tworzą nową klasę „rozwiązań usprawniających kontrolę i realizację procesów”. Znajomość dokładnego położenie narzędzia, pojazdu, kontenera lub pracownika daje użytkownikom systemu ogromne możliwości w zakresie usprawniania procesów i zapewniania najwyższego poziomu automatyzacji.
 
Istnieje wiele różnych typów systemów pozycjonowania czasu rzeczywistego, takich jak na przykład powszechnie znany system pozycjonowania globalnego (GPS), który umożliwia osiągnięcie dokładności od 10 do 1 metra. W najlepszych zastosowaniach różnicowy system GPS pozwala osiągnąć dokładność od 10 metrów do 10 centymetrów. 
 
Obiecująca jest również technika „bardzo szerokiego pasma“ (UWB - Ultra Wide Band). Zaleta wykorzystania bardzo szerokiego pasma częstotliwości to znaczne zmniejszenie fluktuacji sygnału, który zajmuje tylko niewielką część pasma w danej lokalizacji. Niesie też ze sobą wiele korzyści w porównaniu z wcześniejszym standardem IEEE 802,11, w którym wykorzystywano jedynie wąskie pasmo częstotliwości. Systemy UWB RTLS umożliwiają osiągnięcie dokładności lokalizacyjnej rzędu 30 centymetrów w przestrzeni trójwymiarowej.
 
Wykorzystanie sieci WiFi do pozycjonowania staje się obecnie coraz bardziej popularne. Według raportów analitycznych najlepsza możliwa do osiągnięcia dokładność pozycjonowania z wykorzystaniem tej technologii może wynieść do 1-3 metrów w trzech wymiarach i przy 100% zajętości na poziomie powierzchni/pomieszczenia.
 
Technologia RFID
 
Do automatycznej identyfikacji obiektów stosuje się technologię identyfikacji radiowej (RFID). RFID wykorzystuje pasmo wysokich częstotliwości (UHF), co wymaga zbliżenia obiektu do czytnika RFID lub przejścia przez bramkę z czytnikiem RFID. Wykorzystanie pasma UHF umożliwia zwiększenie zasięgu odczytu do 30 metrów przy użyciu pasywnych tagów RFID. Typowy zasięg odczytu tagów wynosi 2 - 6 metrów, co wystarcza do identyfikacji i śledzenia wszelkiego rodzaju obiektów posiadających tagi takich jak:
  • samochody osobowe, ciężarówki, naczepy lub przyczepy,
  • wagony, platformy lub kontenery,
  • układarki wysięgnikowe, wózki widłowe lub inne maszyny lub narzędzia transportowe,
  • narzędzia, składniki infrastruktury informatycznej oraz produkty w toku,
  • ludzie,
  • palety, skrzynie i produkty.