OCR dla suwnic
 • Inspect of container damage
 • Real time containers inventory
 • Automated vessel loading/discharging
 • No personnel in dangerous zones

OCR dla suwnic

System OCR dla suwnic (system bramy nabrzeża) automatyzuje ręczne procesy związane z pracą suwnicy. System wizualnego rozpoznawania znaków wykonuje większość zadań kontrolera ładunku: identyfikację kontenerów, kontrolę uszkodzeń, sprawdzanie obecności plomb. Funkcja śledzenia ciężarówek w terminalu i komunikacji z ich kierowcami pozwala błyskawicznie przekazywać kierowcom informacje na temat miejsca, do którego mają dostarczyć kontener przewożony na platformie.

 

Natychmiast po zakończeniu obsługi każdego statku przewoźnik może uzyskać dostęp do raportu ze szczegółowym wykazem załadowanych/rozładowanych kontenerów, a także do zdjęć z kontroli o wysokiej rozdzielczości i wyników kontroli plomb.
Funkcja rozpoznawania numeru kontenera zwiększa dokładność obsługi, a identyfikacja towarów niebezpiecznych poprawia bezpieczeństwo.

Video 1:

 

Video 2:

 
Zastosowanie:
 • suwnice nabrzeżowe STS (ship-to-shore),
 • suwnice placowe RTG i suwnice kolejowe RMG,
 • wozy bramowe.
Funkcje:
 • rozpoznawanie identyfikatora kontenera podczas załadunku/rozładunku,
 • identyfikacja kodów IMO, ISO, ADR,
 • wykrywanie kierunku otwierania drzwi,
 • wykrywanie obecności plomb,
 • obrazy z kontroli uszkodzeń,
 • identyfikacja ciężarówek w terminalu z wykorzystaniem tagów RFID,
 • automatyczna komunikacja z systemem terminala (TOS).
System śledzi położenie wozów bramowych, co umożliwiaj przekazywanie bieżących danych do systemu eksploatacyjnego terminala (TOS - Terminal Operating System) dla każdego wykrytego identyfikatora kontenera i jego lokalizacji. System TOS może automatycznie weryfikować rzeczywistą lokalizację kontenera na podstawie jego znanego położenia, a w przypadku błędu dokonać automatycznej korekty. Funkcja ta ułatwia poszukiwanie zagubionych kontenerów.