System kontroli dostępu
 • Manage access to restricted areas
 • Inspect container damage
 • Paperless entrance
 • Better planned trucks arrival

System kontroli dostępu

 

System kontroli dostępu do portu jest przeznaczony do zarządzania wjazdami i wyjazdami wszelkich środków transportu oraz wejściami i wyjściami osób do i z różnego rodzaju obszarów chronionych. Należą do nich porty i terminale kontenerowe, strefy celne, terminale logistyczne i przejścia graniczne. System ten upraszcza działalność przedsiębiorstwa dzięki możliwości identyfikowania pojazdów, ładunków, parku maszynowego oraz osób, które wjeżdżają lub wchodzą na teren firmy.
 
Kontrola dostępu jest oparta na automatycznej identyfikacji:
 • tablic rejestracyjnych samochodów ciężarowych, przyczep/naczep oraz samochodów osobowych,
 • identyfikatorów wagonów i platform,
 • identyfikatorów kontenerów i oznaczeń (towarów niebezpiecznych, kodów IMO, ISO, ADR),
 • zdjęć wysokiej jakości z kontroli uszkodzeń i wykrywania obecności plomb,
 • danych biometrycznych pracowników i kart identyfikacyjnych.
Systemy obsługujące bramy wykorzystują różnorodne automatyczne metody identyfikacji, takie jak OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), RFID (identyfikacja radiowa), czytniki biometryczne (skanery linii papilarnych, dłoni, twarzy i oczu). 
Nowoczesne technologie oraz starannie zaprojektowane procesy zapewniają funkcjom identyfikacji i kontroli dostępu duże bezpieczeństwo, niezawodność oraz bardzo wysoką szybkość działania. Najnowsze technologie, narzędzia identyfikacyjne i systemy kontroli dostępu zapewniają zgodność z przepisami kodeksu ISPS. Upraszczają zarządzanie, zapewniają pełną integrację, bieżącą obsługę alarmów i rozbudowane możliwości sprawozdawcze.
 
Automatyzacja operacji drogowych umożliwia: 
 • automatyzację kwestii zgodności z wymaganiami kodeksu ISPS,
 • skracanie czasów realizacji zadań i zleceń,
 • wyeliminowanie kolejek przy bramach,
 • wyeliminowanie pracochłonnych procedur na bramach i placu,
 • polepszenie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników,
 • zwiększenie wydajności działania portów/terminali,
 • ułatwienie komunikacji pomiędzy wszystkimi systemami informatycznymi,
 • wyeliminowanie roszczeń związanych z uszkodzeniami ładunku,
 • ograniczanie kosztów,
 • zwiększanie przychodów,
 • poprawę wyników finansowych.
Automatyzacja operacji kolejowych umożliwia:
 • identyfikowanie i rejestrowanie obrazów ładunków wchodzących/wychodzących do placówki drogą kolejową,
 • wykorzystanie techniki OCR na suwnicach w celu identyfikacji i rejestrowania obrazów poszczególnych skrzyń,
 • identyfikowanie całego ruchu drogowego i wystawianie zleceń,
 • weryfikowanie ładunku kolejowego z wykazem ładunku i harmonogramami prac,
 • rejestrowanie obrazów podczas kontroli uszkodzeń,
 • współpracę z systemem informatycznym terminala (TOS) oraz z innymi systemami zarządzania,
 • pełną widoczność zasobów.
Automatyczne punkty identyfikacyjne są instalowane na drogach, w rejonie bramy, w miastach, portach lub placówkach granicznych, na liniach kolejowych, na stacjach kolejowych i w budynkach/na terenach stacji kolejowych. Dostęp pieszych obsługują fizyczne punkty kontrolne, bramki obrotowe i bramki rowerowe.
 
Zastosowania:
 • instalacje w urzędach i na bramach portowych,
 • terminale kontenerowe i terminale Ro-Ro,
 • terminale transportu intermodalnego i stacje kolejowe,
 • tereny przemysłowe i logistyczne,
 • papiernie i huty,
 • lotniska.